آخرین اخبار

اولین دانشنامه پایان تحصیلات ، مربوط به جناب آقای ابوالفضل میرزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی، صادر شد و در روز 1396/2/11 توسط مدیرکل تحصیلات تکمیلی و آموزشهای تخصصی به ایش
شیوه نامه پسا دکتری برای متقاضیان گذران این دوره در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی سازمان، در جلسه 205 هیئت رییسه سازمان مورخ 22/12/1395 به تصویب رسید و از
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال تحصيلي 97-96 در يازده رشته و گرايش مختلف دانشجوي دكتري پژوهش محور مي پذيرد.