لینک ورود به کارگاه و راهنمای آموزشی نحوه حضور در کارگاه خلاقیت را از این قسمت دانلود نمایید
با توجه به درخواست بخشی از متقاضیان شروع کارگاه های هفت گانه جناب آقای دکتر تفقدی نیا از دوشنبه 22 دی ماه خواهد بود
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید