اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در خرداد ماه  1387 با هدف برگزاري كارگاهها  و دوره هاي كوتاه مدت تخصصي و كليه امور آموزشي دانشجويان  تاسيس گرديد. اين مديريت در طي سالهاي گذشته با جذب بيش از 250دانشجوي دوره تحصيلات تكميلي     (دكتري و كارشناسي ارشد) و فارغ التحصيلي بيش از 160  متخصص  و همچنین برگزاری سالانه قریب به 30 کارگاه آموزشی و فناوری، توانسته به عنوان پل ارتباطي، رابط خوبي بين بخش پژوهش،آموزش و صنعت باشد و سهم به سزايي در هدايت نيروهاي ماهر، متخصص و كار آمد در چرخه توليد داخلي داشته باشد.

در حال حاضر انجام كليه امور دانشجويي و آموزشي اعم از : امور جذب، ثبت نام، فارغ التحصيلي، فرصت مطالعاتي، تاييديه هاي تحصيلي، صدورگواهی موقت پایان تحصیلات و دانشنامه، امور رفاهي دانشجويان، امور مربوط به دانش آموختگان، امور مربوط به كميسيون موارد خاص و مراوادات و مكاتبات لازم با ساير بخشها و سازمان­هاي مرتبط و همچنین برگزاری دوره­های آموزش تخصصی با همکاری انجمن های علمی و صنایع مختلف بر عهده این اداره کل می باشد.