سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

معرفي اداره كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي

معرفی

معرفي اداره كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي

 

اداره‌كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران يكي از ادارات كل معاونت توسعه فناوري مي‌باشد كه وظيفه تربيت دانشجويان تحصيلات تكميلي و برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي فناوري را به‌عهده دارد.

الف) گروه تحصيلات تكميلي

بر اساس شيوه‏نامه‌هاي دوره دكتري و كارشناسي ارشد و با توجه به ضرورت تربیت نيروي متخصص پژوهشگر و فناور مورد نياز كشور و اهميت آن در توسعه فناوري كشور و با هدف تقویت و ارتقای كمي و کیفی برنامه‌های توسعه در راستاي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و دیگر اسناد راهبردی کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1390 اقدام به دريافت مجوز پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شيوه پژوهش محور نموده است. پذيرش دانشجوي روزانه از مسير سازمان سنجش كشور و بر اساس نتايج آزمون‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد در هر سال صورت مي‌گيرد. در نيم‌سال اول سال تحصيلي 95-1394 سازمان دارای تعداد 102 دانشجوی دکتری و 62 دانشجوی کارشناسی ارشد است که همگی به شیوه پژوهش محور در 7 پژوهشكده‌ي فناوري‌هاي شيميايي، زيست‌فناوري، مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو، برق و فناوري اطلاعات، مكانيك، كشاورزي و مطالعات فناوري‌هاي نوين تحت راهنمايي و مشاوره اعضاي هيات علمي سازمان به تحصیل مشغول هستند.

از نیم‌سال دوم سال تحصيلي 94-1393 نیز تعداد 67 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد سازمان با موفقیت از پایان نامه‌های خود دفاع نموده و دانش‌آموخته شده و جذب بازار کار شده‌اند. ‌‌ جدول 1 تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي و تعداد دانش آموختگان پژوهشكده‌هاي مختلف سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در سال 1394 را نشان مي‌دهد.

 

جدول 1: تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي و تعداد دانش آموختگان پژوهشكده‌هاي مختلف سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در سال 1394

پژوهشكده

در حال تحصيل

دانش آموخته

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

كارشناسي ارشد

فناوري‌هاي شيميايي

26

25

51

30

زيست فناوري

3

21

24

17

مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو

-

21

21

-

برق و فناوري اطلاعات

15

17

32

2

مكانيك

8

8

16

2

كشاورزي

10

-

10

15

فناوري‌هاي نوين

-

10

10

-

جمع

62

102

164

67

 

 

 ب) گروه آموزش‌هاي تخصصي فناوري

به منظور ارتقاء كيفيت توانايي‌هاي فني و مهندسي و با هدف افزودن به غناي علمي و فناوري متخصصين و كارشناسان کشور، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران اقدام به برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي فناوري توسط اساتيد و متخصصين داخلي و خارجي مي‌نمايد. اين دوره‌ها با استفاده از امكانات آموزشي و پژوهشي، كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تخصصي و واحدهاي پايلوت‌پلنت پژوهشكده‌ها و آزمايشگاه‌هاي مرجع سازمان اجرا مي‌شود.

دوره‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي آموزشي نه تنها در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، بلكه بسته به اعلام نياز، بصورت اختصاصي در محل صنايع، سازمان‌ها، شركت‌ها و دانشگاه‌ها نيز برگزار مي‌گردد.

تقويم برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي فناوري سازمان هر ساله تهيه و بر روي سايت اينترنتي سازمان قرار مي‌گيرد.