سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

معرفي اداره كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي

ارتباط با ما

شماره تلفن و  نمابر:   56276631- 021 
پست الكترونيكي:  edu_fanavari@irost.org

آدرس:  بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685