صدور اولین دانشنامه تحصیلی

اولین دانشنامه پایان تحصیلات ، مربوط به جناب آقای ابوالفضل میرزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی، صادر شد و در روز 1396/2/11 توسط مدیرکل تحصیلات تکمیلی و آموزشهای تخصصی به ایشان تقدیم گردید.

تصویب شیوه نامه پسا دکترا در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شیوه نامه پسا دکتری برای متقاضیان گذران این دوره در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی سازمان، در جلسه 205 هیئت رییسه سازمان مورخ 22/12/1395 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن ، لازم الاجرا می باشد.

اعلام عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور در جهت رساله دانشجویان دکترای پژوهش محور سال 96

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال تحصيلي 97-96 در يازده رشته و گرايش مختلف دانشجوي دكتري پژوهش محور مي پذيرد. ليست عناوين موضوعات پژوهشي تقاضامحور تعريف شده براي اين دانشجويان مطابق جدول ذيل (پيوست) مي باشد.