کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد Chemical-Resistant Nanofiltration Membranes for Liquid Separations: From Fabrication to Application با سرفصل های ذیل در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت برگزار گردید • مقدمه ای بر فناوری غشایی، جداسازی مایعات با استفاده از غشاها، روش های ساخت غشا • روش های ساخت غشای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی در دو نوع غشای تخت و الیاف توخالی • روش های تست عملکرد غشا • کاربردهای غشای نانوفیلتراسیون مقاوم به حلال در صنایع مختلف • پرسش و پاسخ