قابل توجه تمامی شرکت کنندگان دوره PCR 

به اطلاع می رساند گواهی تمامی شرکت کنندگان محترم این دوره صادر گردیده است. جهت دریافت گواهی خود لطفا به اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.