خبر

به اطلاع کلیه متقاضیان و ثبت نام شدگان دوره آموزشی پرورش زالوی طبی ایرانی می رساند زمان برگزاری این دوره تغییر نموده و زمان جدید طی اطلاعیه های رسمی اعلام خواهد شد.
اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی با همکاری پژوهشکده کشاورزی دوره آموزشی طرح آزمایشات پیشرفته به روش سطح پاسخ را برگزار می کند.
به اطلاع کلیه متقاضیان دوره مندلی می رساند این دوره به روز 12 و 13 اسفند ماه سال جاری انتقال یافت و همچنین دوره آموزشی روشهای راستی آزمایی نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری به روز 30 بهمن سال جاری...
متقاضیان جهت کسب اطلاع و ثبت نام در دوره آموزشی مندلی با داخلی 2506 تماس بگیرند
به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی اقدام به برگزاری دوره آموزش حرفه ای تدوین فیلم و دوره آموزشی تکنیک های راستی آزمایی آمار وداده های علمی نموده است
مدارك مورد نياز و زمانبندی مصاحبه دكتري تکمیل ظرفیت سال 96 (اطلاعيه شماره 1)
به اطلاع تمامی علاقه مندان می رساند اداره کل آموزش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی و ENDNOTE & MENDELEY نموده است.
به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری می رساند با توجه به جدول زمان بندی مصاحبه از کلیه داوطلبان در حال انجام است.
ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، از ایشان دعوت می گردد با به همراه داشتن مدارك و مستندات مندرج در اطلاعيه شماره 1 ، در تاريخ‌ها و ساعت‌هاي مشخص شده در جدول ذیل به محل انجام مصاحبه مراجعه...