خبر

به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری می رساند با توجه به جدول زمان بندی مصاحبه از کلیه داوطلبان در حال انجام است.
ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، از ایشان دعوت می گردد با به همراه داشتن مدارك و مستندات مندرج در اطلاعيه شماره 1 ، در تاريخ‌ها و ساعت‌هاي مشخص شده در جدول ذیل به محل انجام مصاحبه مراجعه...