شیوه نامه پسا دکتری برای متقاضیان گذران این دوره در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی سازمان، در جلسه 205 هیئت رییسه سازمان مورخ 22/12/1395 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن ، لازم الاجرا می باشد.