اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی اقدام به برگزاری دوره ین المللی زبان انگلیسی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نموده است جهت اطلاعات بیشتر به پوستر دوره مراجعه نمایید.