به اطلاع تمامی علاقه مندان می رساند اداره کل آموزش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی و ENDNOTE & MENDELEY نموده است.
به اطلاع تمامی علاقه مندان می رساند اداره کل آموزش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی و ENDNOTE & MENDELEY نموده است. متقاضیان جهت مشاهده پوستر های این کارگاه ها می توانند بر روی لینک های ذیل کلیک کنند.