تعویق زمان دوره های آموزشی
قابل توجه تمامی متقاضیان دوره های آموزی سازمان 
به اطلاع می رساند دوره ها و کارگاههای آموزشی سازمان از تاریخ سوم مرداد ماه  الی بیست و هفتم مرداد ماه تعطیل می باشد.  زمان جدید دوره های معوق متعاقبا اعلام خواهد شد.