به اطلاع می رساند کلیه گواهینامه های دوره های آموزشی سال 96 صادر گردیده وآماده تحویل می باشد