قابل توجه تمامی شرکت کنندگان دوره ها وکارگاههای آموزشی EndNote & Mendeley ومقاله نویسی وپرهیز از سرقت ادبی

به اطلاع می رساند گواهی تمامی شرکت کنندگان محترم این دوره ها صادر گردیده است. جهت دریافت گواهی خود لطفا به اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.